Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa, Batxilergoa eta erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasleen eskola-garraiorako banakako esleipenak 2023/2024 ikasturterako.

[TRANSP-ESCOLAR]

Deskribapena


Xedea

Eskola-garraiorako banakako esleipenak iragartzen dira 2023-2024ko ikasturtean unibertsitatezkanpoko ikastetxe publikoetan Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, OinarrizkoLanbide Heziketa, Batxilergoa eta erdi-mailako heziketa-zikloak ikasten ari diren ikasleentzat, baieta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasten ari direnentzat ere urriaren 31ko 164/2023 Dekretuakxedatutako kasuetan –Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetakoikasleek hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak finantzatuta daukaten eskola-garraioariburuzko Dekretua.

Aurrekontuko zuzkidura

2.000.000 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Ordainketa-modua:

Emandako laguntzak bi zatitan ordainduko dira, deialdiaren behin betiko ebazpena eman ondoren, eskoletara joandako egun-kopuruaren arabera:

a) Lehenengo ordainketa laguntzaren zenbateko osoaren % 70 izango da, eta behin betiko ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean izapidetuko da.

b) Bigarren ordainketa gainerako zenbatekoa izango da, eta ikasturtea amaitzean izapidetuko da, laguntzaren justifikazioan oinarrituta.

Nori dago zuzenduta


Unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak

Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Oinarrizko Lanbide Heziketa, Batxilergoa eta erdi-mailako heziketa-zikloak ikasten ari diren ikasleak

Betekizunak

 • Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako ikasleek, Haur Hezkuntzako bigarren ziklokoek eta Lehen Hezkuntzakoek, aldi berean bete behar dituzte Eskola-garraioari buruzko urriaren 31ko 164/2023 Dekretuaren 5. artikuluan adierazitako baldintzak:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleek, baldin eta, aldi berean, Eskola-garraioari buruzko urriaren 31ko 164/2023 Dekretuaren 6. artikuluan adierazitako baldintzak betetzen badituzte:

 • Batxilergoko eta erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasleek deialdi hau baliatu ahal izango dute, baldin eta, aldi berean, Eskola Garraioari buruzko urriaren 31ko 164/2023 Dekretuaren 8. artikuluan jasotako betekizunak betetzen badituzte:

 • Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik jaso dutenek, ezta horretarako legezko inolako debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzarako Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 23.2 artikuluan xedatutakoarekin bat
 • Dirulaguntza hau eskatzen duten interesdunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako baldintzak eta betebeharrak bete beharko dituzte

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

0168909

Ikaslearen eskabidea


Eskabidea egiteko ohiko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Ikasleak berak edo, adingabe emantzipatugabea bada, haren legezko ordezkariak behar bezala beteta egon beharko du, eranskineko ereduaren arabera. Eskaerak honela aurkeztu ahal izango dira:

a.) Telematikoki; horretarako, sinadura elektronikoa eduki behar da, indarrean dagoen ziurtagiri digitalarekin (NAN, Izenpe txartela) edo itsasontzi-jokoa (B@kq).

b.) Paperean; horretarako, aplikazioak sortuko duen eskabide-inprimakia inprimatu, sinatu eta ikasleak ikasketak egiten dituen ikastetxeko zuzendariari aurkeztu beharko zaio, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren bulegoetan.

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, ikastetxeek 10 egun balioduneko epea izango dute aurkeztutako eskabideei buruzko datuak egiazkoak direla egiaztatzeko, artikulu honen 2. atalean ezarritako eskaera-epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

Ezarritako epetik kanpo eskatu ahal izango dituzte laguntzak artikulu honen 2. apartatuan ezarritako muga-dataren ondoren matrikulatu diren ikasleek.

Kasu horretan, eskabideak aurkezteko prozedura eskabide arruntetarako ezarritako bera izango da. Inola ere ez da onartuko 2024ko apirilaren 30aren ondoren egindako eskabiderik.

Distantzien kalkulurako erreminta-GEOEUSKADI (Firefox edota Chrome nabigatzaileak erabiltzea gomendatzen dugu).

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskaerara sarbidea

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Behin betiko ebazpena eta laguntzen jakinarazpena sei hilabeteko epean egingo dira, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk