Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

AlbisteAyudas

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren arloa ezagutu

Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren Zuzendaritzari honako zeregin hauek dagozkio: lurralde-plangintza sustatzea (LAG, LPP eta LPSak); udaletako hirigintza-plangintzaren inguruko balorazioa eta txostena ematea (EAELAB); Hiri Agenda BULTZATU 2050 idaztea eta kudeatzea, beste administrazio eta erakunde batzuekin lankidetzan; Hiri Berroneratzeko programak egitea; EAEko edozein punturen hirigintza-egoera jasotzeko sistema informatiko geografikoa sortzea (udalplan, inbentarioa eta adierazleak); paisaia babesteko eta antolatzeko tresnak sustatzea; arloko diziplinen aurrerapausoak zabaltzeko den EuskalHiria kongresua urtero antolatzea; kalitatezko erreferentziako kartografia eta datu kartografikoak ekoiztea; eta, datu espazialen azpiegitura kudeatu eta koordinatzea (geoEuskadi), lurralde-informazioa berrerabiltzeko, ustiatzeko eta zabaltzeko plataforma korporatibo gisa.

Ohikoak

Erlazionatutako webguneak