Babestutako etxebizitza lortu

Etxebizitza

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

 • Alokatzeko etxebizitza motak

  Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzak (etxebizitza sozialak), araubide orokorrekoak, Bizigune programa barrukoak, zuzkidurako bizitokiak...

 • Erosteko etxebizitza motak

  Araubide orokorrekoak, tasatukoak, berezikoak (erabiliak), etxebizitza libreak...

 • Betekizunak eta dokumentazioa

  Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta emateko bete beharreko baldintzak eta agiriak.

 • Etxebiden izena eman

  Etxebiden izena emateko eskaera: etxebizitzaren eskatzaile moduan erregistratu.

 • Zure etxebizitza-eskaera kudeatu

  Aldatu zure etxebizitza-eskaera: izen-ematea, pasahitza eskatu, datuak, araubideak eta udalerriak aldatu; espedientea berriztatu; baja...

 • Etxebizitza-sustapenak

  Babestutako etxebizitzen sustapenen kontsulta zenbait irizpideren arabera: mota, udalerria, eskuratzeko erregimena, zozketa-egoera eta erregimenaren-egoera.

 • Babestutako etxebizitza-trukea

  Babestutako etxebizitzak elkartrukatzeko poltsa: izen-ematea, prozesuaren jarraipena...

 • Lurzorua erosi

  Babestutako etxebizitzaren jabetza osoa lortu.