37. Kable bidezko Garraioaren Lege Proiektua

Erakundea:
Mugikortasun Jasangarria
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Kable bidezko garraioaren lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetik osorik igarotzen diren pertsonak garraiatzeko instalazioen proiekzioa, eraikuntza, zerbitzuan jartzea eta ustiapena arautzea, besteak beste, honako alderdi hauek barne hartuta:

  • Instalazioen xedea eta aplikazio-eremua, sailkapena eta segurtasuna, eskumenaraubidea, erasandako eremua, erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak arautzen dituzten xedapen orokorrak
  • Kable bidezko garraio publikoko instalazioak jartzeko eta ustiatzeko administrazioaraubidea, zerbitzu publikokoak zein zerbitzu publikokoak ez direnak, bai eta garraio pribatukoak ere.
  • Ikuskapena eta zehapen-araubidea

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko lehen seihilekoa.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera