Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailaren Estatistikak

Saileko estatitistika-organoak, Euskadiko Autonomia Elkartearen Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak ezarritakoarekin bat,saileko estatistikari dagozkion jarduerak gauzatzen ditu; horrela, autonomia-erkidegoko estatistika-antolamenduaren parte da. Saileko eragiketa estatistiko guztiak koordinatu, antolatu eta eskaintzen ditu, baita  Euskal Estatistika Planean eta urteko estatistika-egitarauetan jasotakoak ere. Estatistika legeria eta araudia.

BERRIAK

Lurralde Plangintza

Etxebizitza

a. Koiunturako eragiketak:

b. Egiturako eragiketak:

Garraioa

a. Koiunturako eragiketak:

b. Egiturako eragiketak:

Informazio gehigarria

 

   Eurostat     

Azken aldaketako data: