Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura bizitokien bizigarritasun baldintzak eta diseinu arauak erregulatzen dituen dekretu proiektua.

Erakundea:
Etxebizitza eta Hiri Agenda
Organoa:
Etxebizitza Sailburuordetza
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legea garatzea hiritarrei etxebizitza duin bat izateko eskubidea bermatzeko. Hartara, etxebizitzak, besteak beste, honako irizpide hauek bete beharko lituzke: Eraikinen antolamenduari buruzko legerian eta aplikatu beharreko araudi teknikoan aurreikusitako baldintza objektiboak betetzea, funtzionaltasunari, bizigarritasunari, segurtasunari eta osasungarritasunari dagokienez.

Helburuak:

  • Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura bizitokien gutxieneko bizigarritasun baldintzak eta diseinu arauei buruzko irizpideak ezartzea, bai obra berriei dagokienez bai existitzen diren etxebizitzei dagokienez.

  • Hurrengo irizpideak jasoko dira: osasungarritasuna, irisgarritasuna, generoa, jasangarritasuna eta ekipamendua. Kontuan hartuko dira ere berrikuntza, malgutasuna eta etxebizitza hurrengoetara egokitzeko beharra: bai etxebizitza mota berrietara, bai bizitzaren etapa desberdinetara.

  • Etxebizitza eta zuzkidura bizitokien diseinu eta gutxieneko bizigarritasun baldintzak arau bakar batean bateratzea.

Atxikitzen zaion plana

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Parte-hartzaileak eta eragileak

Eusko Jaurlaritzak, Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren bitartez hainbat eragile eta administrazioen partehartzea sustatzen du: Eusko Jaurlaritzako Sailak, Foru Aldundiak, Udalak, Gizarte Ekimenak, Eragile Ekonomikoak, Herritarrak…

Burutu gabeko mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasi gabe
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Hasi gabe
Legebiltzarrera bidaltze Hasi gabe

Lortutako mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Onarpena Amaituta

Azken aldaketako data: